Krokové servo

 

Stručné shrnutí rozdílů ve výkonu krokových motorů a servomotorůRozdíl tkví v přetížení.

 

  • Krokový motor má točivý moment závislý na proudu protékajícím vinutím. Tento proud je dán regulátorem. Při překročení točivého momentu motor „ztrácí kroky“ aniž by o tom regulátor věděl a stroj dále ničí materiál. Aby k tomu nedocházelo, měl by být krokový motor zatížen točivým momentem nepřesahujícím 50 % jmenovitého momentu při daných otáčkách.

 

  • Servomotor funguje jinak. Opakovaně analyzuje polohovou chybu, tj. rozdíl mezi nastavenou a aktuální polohou (např. z lineárního pravítka). Mikroprocesor v regulátoru se snaží řídit točivý moment, tedy proud motoru tak, aby byla odchylka polohy co nejmenší. Vzhledem k tomu, že proudové přetížení servopohonů dosahuje desetinásobku jmenovité hodnoty, je vnímaný výkon stroje vybaveného servopohony mnohonásobně větší než u krokových motorů podobné velikosti.

 

Průmyslové CNC plotry a vodní paprsek KIMLA jsou již ve standardu vybaveny servomotory. 

Chcete více informací nebo nezávaznou poptávku?

KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTY