Kompozitní materiály

Obrábění kompozitů

 

Kompozitní materiály lze zpracovávat v různých fázích jejich výroby. Pro řezání surových látek se používají řezací plotry, které materiál zpracovávají podobně jako v případě technických a oděvních látek. 

 

Pro zpracování laminovaných a tvrzených materiálů se používají CNC frézky. V případě prostorových prvků jsou to pětiosé CNC frézky, které se používají jak pro výrobu modelů pro laminovací formy a později pro ořez nálitků, tak pro vrtání a konečnou úpravu laminovaných prvků z epoxidových i polyesterových pryskyřic. Na těchto strojích je možné zpracovávat také uhlíkové kompozity.

 

Pokud jde o řezání jednoduchých geometrických tvarů z předem vyrobených skloepoxidových nebo polyesterových laminátových desek, postačuje tříosý stroj. Při výrobě elektrických transformátorových motorů používají tyto stroje firmy po celém světě.

 

 

Vhodné stroje pro zpracování uvedených materiálů

 

 

KONTAKTY