CASE STUDY

 

Stáhněte si případovou studii

 

Za touto reportáží jsme se vypravili do západní části Vysočiny. Zde, uprostřed Křemešnické vrchoviny, leží v nadmořské výšce 600 metrů malebný městys Božejov. Historie obce se píše od poloviny 14. století, o 650 let později začala na jejím okraji působit firma PROMAT CZ. Tu jsme na začátku letošního března navštívili, abychom v provozu viděli čerstvě zakoupený laserový řezací stroj KIMLA LF1530.

Cílem naší návštěvy bylo zjistit, jak se 12kW vláknový laser KIMLA LF1530 zabydlel ve výrobním závodě malé firmy, a zprostředkovat čtenářům zkušenosti uživatelů s jeho provozem.

Historie a výrobní program firmy PROMAT CZ

V sídle firmy PROMAT CZ se nás ujal její zakladatel a spolumajitel, výrobní ředitel Ing. Petr Šťáva. Nejprve nám stručně představil historii firmy a její výrobu. Firmu PROMAT, zaměřenou na zakázkovou kovovýrobu zejména nerezových výrobků a komponentů, založili v roce 1996 se společníkem Alešem Kostkou v nedalekém Pelhřimově. V prvních letech firma působila nejprve ve vlastních, poté v pronajatých prostorech v Pelhřimově. V roce 2002 pak zakoupila průmyslový areál v Božejově a přestěhovala se do něj. Areál je v závislosti na potřebách firmy postupně modernizován a rozšiřován a firma průběžně investuje i do strojového parku. Původní zaměření firmy na zpracování plechu bylo časem rozšířeno o oblast přesného tváření a svařování plechu, plechových dílů a lehkých konstrukcí z oceli, nerezu a barevných kovů, a moderní CNC technologie obrábění kovů. Zákazníkům firma nabízí i finální povrchové úpravy výrobků (lakování, zinkování, eloxování hliníku, fosfátování atd.), tyto služby zajišťuje formou kooperací.

Areál společnosti PROMAT CZ v Božejově. (Zdroj: PROMAT CZ)

V současné době tato firma se 100% českým kapitálem a přibližně 50 zaměstnanci (z nich 40 pracuje přímo ve výrobě) patří mezi renomované tuzemské technologicky dobře vybavené dodavatele výrobků z oceli, nerezových materiálů a hliníkových slitin. Své výrobky dodává tuzemským i zahraničním zákazníkům z celého spektra průmyslu a hospodářství, v největší míře jde o strojírenství, stavebnictví, elektrotechniku, zemědělství, chemický a potravinářský průmysl. Součástí výrobního programu jsou také výrobky pro domácnosti i veřejnou sféru, firma se zabývá například sériovou výrobou poštovních schránek, zahradního nábytku a jiných doplňků občanské a veřejné vybavenosti. PROMAT disponuje vlastní projekční kanceláří a technologií, a také kontrolním pracovištěm, aby mohla zákazníkům nabídnout komplexní služby.

Díky výkonnosti nového stroje držíme krok s konkurencí. Příští laser už však určitě pořídíme včetně automatizace,“ říká výrobní ředitel společnosti Promat CZ Petr Šťáva. (Foto: I. Heisler)

Laserové řezání

Významnou součástí technologické výbavy firmy je CNC 2D laserové dělení materiálu. Tím jsme se dostali k hlavnímu tématu naší návštěvy, neboť výrobní kapacita v této oblasti byla koncem loňského roku významně posílena nákupem 12kW vláknového laseru KIMLA LF1530. Původně v PROMATU tuto práci zastával jeden starší CO2 laserový stroj jiné značky, využívaný v třísměnném provozu (až 18 směn týdně) se třemi operátory. Tento stroj (s výkonem 3,2 kW) však již narážel na kapacitní a technologické limity a vzhledem k jeho stáří se začaly objevovat poruchy. Při neplánovaných odstávkách docházelo k problémům plynoucím z výpadku výroby. Nový, moderní stroj s vláknovým laserem toto riziko omezil, umožnil navýšit výrobní kapacitu pro nové zakázky a zároveň rozšířil možnosti ohledně sortimentu materiálů a rozsahu tlouštěk řezaných dílů. Petr Šťáva oceňuje zejména to, že nový stroj umožňuje řezat daleko silnější plechy s využitím dusíku. Nyní oba stroje pracují ve dvousměnném provozu, který dohromady zajišťují čtyři operátoři. Celková kapacita výroby firmy se zprovozněním nového laserového stroje navýšila o 30 %.

Rychlé jednání při nákupu stroje

Nákup a dodání stroje proběhly velmi rychle. První návštěva zástupců společnosti KM CNC v Božejově se uskutečnila ve třetím čtvrtletí loňského roku. Poté majitelé firmy Promat navštívili expozici značky KIMLA v rámci říjnového Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, kde měli možnost vidět předváděcí model KIMLA LF1530 v akci. Přímo na veletrhu byla domluvena transakce a firma KM CNC tentýž stroj už začátkem listopadu dodala do Božejova. Právě rychlost dodávky a operativní přístup dodavatele byly vedle technologických možností stroje argumentem, který z hlediska zákazníka rozhodl o výběru. Umožnil mu totiž rychle vyřešit problém s narůstajícím objemem zakázek. Zprovoznění nového stroje urychlila i skutečnost, že stroje KIMLA mají velmi tuhý rám, a tak nepotřebují zvláštní základy ani speciální úpravu podlahy v hale.

Laserový stroj KIMLA LF1530 byl pořízen bez automatizace – její umístění stávající prostor neumožňuje. Nakládání a vykládání materiálu se provádí ručně. (Foto: I. Heisler)

Parametry výkonného vláknového laseru KIMLA

Ačkoli v PROMATU původně uvažovali spíše o stroji s nižším výkonem laserového zdroje, po prvních zkušenostech s 12kW laserem jsou rádi, že pořídili stroj v této konfiguraci, a v plánech na budoucí rozšiřování strojového parku uvažují o výkonu ještě vyšším. Přesvědčily je o tom výkony nového stroje, který například v případě slabších plechů vykonává stejnou práci v porovnání s 3,2kW CO2 laserem čtyřikrát až pětkrát rychleji. Lineární magnetické pohony stroje KIMLA totiž umožňují posun hlavy rychlostí až 250 m.min-1 se zrychlením 6 G. To jsou velice působivé parametry, díky nim (a také díky optimalizovanému řídicímu systému) stroj výkonem nahradil i vysekávací stroj – dokonce i síta dokáže vypálit skoro stejně rychle. Nezanedbatelná je také energetická účinnost vláknového laseru, která je v porovnání s laserem CO2 několikanásobně vyšší. Zakoupený stroj disponuje pracovní plochou o rozměrech 1 500 × 3 000 mm, řezací hlava je vybavena automatickým nastavováním výšky, automatickou centrovanou kalibrací a ochranou před kolizí.

Tentýž stroj, který teď slouží v PROMATU, budil pozornost návštěvníků loňského MSV v Brně. (Zdroj: KM CNC)

Příští stroj bude včetně automatizace

Trochu litují toho, že nemohli pořídit stroj včetně automatizace, s níž byl vystaven na veletrhu. Instalaci věže s automatickým nakladačem a vykladačem totiž neumožnil omezený prostor ve výrobní hale. Kvůli tomu je třeba materiál nakládat a vykládat ručně, což poněkud snižuje využitelnou produktivitu stroje. K dalšímu podobnému stroji, který plánují zakoupit přibližně za dva roky a jenž nahradí stávající starší CO2 laser, už určitě bude automatizace připojena.

Řídicí systém KIMLA

Vlastní řídicí systém strojů KIMLA se liší od systémů jiných značek, operátoři v PROMATU se s ním však rychle učí, a to i díky dostupné podpoře ze strany dodavatele. „Dotazy ke speciálním případům vyvstávají stále a poměrně často, ale díky operativní komunikaci s panem Bergmannem z KM CNC jsme zatím každý problém rychle odstranili a dostali se tam, kam jsme chtěli. Kdykoli potřebujeme nějakou informaci, bez prodlení ji dostaneme,“ hodnotí Petr Šťáva technickou podporu.

Jak se prodává laser na MSV?

Zástupce dodavatele Kamil Suchánek komentuje neobvykle rychlý průběh kontraktu: „Především je potřeba zmínit, že nikdy to není tak, že zákazník přijde na stánek, prohlédne si laser, dostane nabídku a za hodinu podepíšeme smlouvu na stroj za několik milionů. Tak to opravdu nefunguje. V případě firmy PROMAT jsme první kontakt měli cca měsíc před MSV. Na veletrhu jsme doladili detaily a o týden později jsme navštívili výrobní závod KIMLA v Polsku, kde jsme vyhotovili vzorky. Díky tomu, že 12kW laser vystavovaný na MSV mohl být dodán ihned, jsme podepsali smlouvu. Samotný veletrh obchodní případy startuje, v některých případech urychluje, ale málokdy se podaří prodat a podepsat smlouvu přímo na MSV.

Široké spektrum oborů je výhodou

V další diskuzi jsme se dostali i k tomu, pro jaké zákazníky firma PROMAT pracuje. Ti totiž pocházejí z velmi různých oborů. Větší šíře záběru sice představuje více práce při sjednávání zakázek a vyhledávání nových zákazníků, ale přispívá k větší stabilitě. Jako jednoznačná výhoda se to ukazuje zejména v dnešní turbulentní době, kdy některá průmyslová odvětví zažívají těžké časy a dochází k rozpadu dodavatelských řetězců. Firma, která není závislá na prosperitě jediného oboru, však tyto výkyvy dokáže snáze kompenzovat. V tomto případě v PROMATU dávají přednost stabilnímu, byť pomalejšímu růstu před rychlejšími zisky spojenými se závislostí na jednom odběrateli a s vysokým rizikem.

Strojový park firmy zahrnuje rovněž robotizované svařovací pracoviště. (Foto: I. Heisler)

Plány do budoucna

Laserové technologie hodlají v PROMATU dále rozvíjet. Během příštího půl roku chystají nákup trubkového laseru, který umožní v rámci jedné operace vyřezávat složitější díly z trubek a profilů. Další plánovanou investicí, kterou budou realizovat přibližně za dva roky, je náhrada stávajícího staršího CO2 laserového stroje novým, tentokrát opět vláknovým 2D laserem. Tento stroj už bude vybaven automatizací, nejdříve však budou muset být stávající výrobní haly rozšířeny.

Plány jsou smělé, ale rozvoj není překotný, firma PROMAT postupuje velmi uvážlivě. Každá investice je podložena reálným nárůstem objemu zakázek. Majitelé pečlivě počítají tak, aby návratnost investice byla vždy pokud možno kratší než pětiletá doba daňového odepisování stroje. Například nový stroj KIMLA LF1530, jejž si firma pořídila částečně z vlastních zdrojů a částečně na úvěr, by se měl zaplatit přibližně za čtyři roky. Evropské dotace společnost PROMAT na nákup strojů nevyužívá, neboť zatím nebyla vypsána taková výzva, která by byla vhodná pro daný region a odpovídala konkrétním potřebám firmy.

 
Součástí výrobního programu společnosti Promat CZ jsou také hotové výrobky, mezi nimi je tento dvounápravový sklápěcí vozík ke čtyřkolce. (Zdroj: Promat CZ)

Prohlídka výrobních hal

Na závěr naší návštěvy v PROMATU nás pan Šťáva provedl provozem. Měli jsme možnost sledovat v akci nejen laserový stroj KIMLA, kvůli kterému jsme přijeli, ale také ostatní tvářecí a obráběcí stroje. V halách na ploše cca 3 000 m2 pracují CNC ohraňovací lisy, CNC nůžky, CNC soustruhy, vertikální frézovací centrum a například také robotizované svářecí pracoviště.

Odjížděli jsme s dobrým pocitem, že i malé firmy, které fungují převážně jako dodavatelé dílů pro další výrobce, mají šanci uspět. Podmínkou pro zdárné překlenutí obtížných časů je diverzifikace zakázek z různých oborů a promyšlené plánování investic. Jednou z investic, které se firmě vyplácejí, je výkonný vláknový laser KIMLA LF1530.