Vodní paprsekNejnižší náklady na údržbu čerpadla a hlavy

Stroje KIMLA pro řezání vodním paprskem jsou vybaveny vysokotlakým čerpadlem s posilovačem tlaku a příslušenstvím od renomované americké firmy Accustream. Čerpadla Accustream mají nejnižší náklady na údržbu, přibližně 1,20 EUR za hodinu provozu. Stojí za zmínku, že náklady na údržbu čerpadel některých výrobců jsou dokonce čtyřikrát vyšší. To poskytuje uživatelům vodního paprsku KIMLA konkurenční výhodu v podobě nižší ceny řezání.

 

Regulace množství abraziva

Stroje KIMLA jsou vybaveny regulátorem abraziva Accustream s plynule regulovaným množstvím granátu dodávaného do hlavy. To umožňuje přesné přizpůsobení množství abraziva řezanému materiálu a specifickým podmínkám zpracování.

 

Kompaktní, prostorově úsporný design

Stroje pro řezání vodním paprskem společnosti KIMLA se vyznačují extrémně kompaktním designem, který vyžaduje málo místa a nabízí velmi komfortní používání. Materiál ležící na roštové vaně je přístupný ze čtyř stran, což umožňuje obsluze volnou manipulaci s materiálem a bezproblémový sběr odřezků.

 

200l nádrž na abrazivo se systémem násypky

Nádrže na abrazivo dodávané se stroji KIMLA mají kapacitu 200 litrů, díky čemuž je možné řezat po dlouhou dobu bez přerušení práce na doplňování abraziva. Zásobník umožňuje pohodlné doplňování abraziva pomocí automatického zvedání hřibového ventilu.

 

Plynulá regulace řezné rychlosti

Rychlost posuvu při řezání vodním paprskem závisí na druhu zpracovávaného materiálu, jeho tloušťce a kvalitě, které chceme dosáhnout. U některých strojů není možné měnit rychlost posuvu stanovenou výrobcem. Stroje Kimla nabízí plynulou regulaci rychlosti posuvu, což obsluze umožňuje přizpůsobit rychlost konkrétním požadavkům.

 

Digitální AC servopohony

Stroje s vodním paprskem musí být poháněny motory, které umožňují spolehlivé a opakovatelné mapování zpracovávaného tvaru. Proto by se na pohonech nemělo šetřit. Některé firmy (včetně renomovaných) používají krokové motory, které nemají polohovou zpětnou vazbu a v případě přetížení mohou ztratit polohu a zničit celý materiál. Stroje KIMLA s vodním paprskem využívají moderní AC servopohony s vektorovým řízením a polohovou zpětnou vazbou pro plynulé řízení polohy hlavy.

 

RTE interpolátor

Většina řídicích systémů pro CNC stroje má již řadu let podobnou logickou strukturu regulátorů servopohonu, jedná se o sériovou architekturu. Nastavená poloha z interpolátoru se porovná s naměřenou hodnotou a výsledná odchylka se přenese na polohu výstupu, kde udává otáčky. To znamená, že čím vyšší je rychlost pohybu, tím větší je odchylka polohy a tím je mapování tvarů určených k řezání méně přesné. Tento způsob řízení umožňuje přesné řezaní pouze v případě, kdy se stroj pohybuje relativně pomalu, čímž se výrazně omezuje dynamika provozu stroje i jeho účinnost. Stroje KIMLA jsou vybaveny regulátory, které současně nastavují polohu, rychlost, točivý moment a vytrysknutí, což je možné díky velmi rychlému přenosu dat mezi interpolátorem a servopohony pomocí real-time Ethernetu (RTE). Díky tomu se výrazně zvýšila dynamická přesnost strojů, což je patrné zejména při vysokých rychlostech a u složitých tvarů.

 

Nízkotlaké děrování

Některé materiály jako je sklo, kámen nebo keramika, mají při propichování tendenci praskat nebo se odštipovat. Stroje KIMLA jsou proto vybaveny možností nízkotlakého děrování, které snižuje sílu nárazu paprsku při propichování materiálu.

 

Software pro generování dráhy nástroje

U strojů s vodním paprskem je nesmírně důležité dynamické řízení provozní rychlosti, která by měla záviset na tvaru dráhy nástroje. Software strojů KIMLA umí automaticky generovat dráhy nástroje na základě souborů dxf, plt atd. a umožňuje kreslení prvků pomocí vestavěného editoru. Modul automaticky generuje dráhu nástroje s přihlédnutím k dynamice rychlosti a průměru řezného proudu. Mnoho jiných výrobců strojů, zejména těch levných, se snaží ve svých strojích používat řídicí systémy pro frézky, které je nutí pracovat s nejnižšími otáčkami pro daný tvar. Efektivita takového řešení je mnohonásobně nižší než v případě strojů KIMLA a dalších předních výrobců strojů s vodním paprskem.

 

Elektronická korekce úhlu nosníku

Použití nosníku pohybujícího se po užší straně pracovní plochy výrazně usnadňuje obsluhu. Někteří výrobci však mají problém s udržením správného úhlu nosníku kvůli jeho flexibilitě a nedostatečné synchronizaci mezi jeho pohony na obou stranách. Společnost KIMLA vyvinula a implementovala elektronický systém korekce úhlu nosníku, který automaticky nastaví správný úhel bez ohledu na výchozí nastavení pohonů.

 

Možnost upgradů

Díky velmi rychlému vývoji v tomto odvětví stárnou řídicí systémy CNC strojů až desetkrát rychleji než jejich mechanika. Řídicí systém deset let starého stroje vypadá často stejně archaicky jako sto let stará mechanika. Z tohoto důvodu jsme integrovali řídicí systém s modulem, který umožňuje následné upgrady softwaru řídicího systému. Společnost KIMLA rovněž nabízí svým stálým zákazníkům výměnu celých řídicích systémů za velmi atraktivní ceny.

 

Pokročilá diagnostika - osciloskop

V řídicím systému je integrován diagnostický modul, který umožňuje vzdálený servis a diagnostiku řídicího systému, což výrazně zjednodušuje a urychluje odstraňování závad.

 

Lineární valivé ložisko s předpětím

Všechny stroje KIMLA mají lineární ložiska se systémem kolejnic a vozíků s předpětím. To zajišťuje vysokou tuhost valivých těles a jejich životnost se počítá na desítky tisíc kilometrů.

 

Nastavitelný rošt

Při častých výměnách roštu se může stát, že je přesnost zdvojených žeber nedostatečná. Proto je zde možnost jemného nastavení výšky mřížky tak, aby mezera mezi tryskou a materiálem byla vždy v optimálním rozsahu.

Vláknový laser nebo vodní paprsek?

ČTĚTE V ČLÁNKU

 

Řezání v pěti osách

Společnost KIMLA s hrdostí představuje své vlastní řešení pro pětiosé řezání vodním paprskem. Řídicí systém umožňuje pracovat přímo z programu ve třech režimech: konstantní úhel stěny (i na obloucích), konstantní úhel hlavy a radiální vychýlení. Dráhu lze navíc ovládat pomocí G-CODE. Inovativní řešení v oblasti konstrukce a řídicího systému našich vodních paprsků byla oceněna zlatou medailí na mezinárodním veletrhu ITM Poznaň.

Další výhody vodního paprsku KIMLA

 

 • Duální synchronní pohon nosníku - vzhledem k velké šířce nosníku jsou stroje KIMLA vždy vybaveny duálními nezávislými pohony nosníku na obou stranách servopohonů, což zabraňuje kroucení a úhlení nosníku, jako je tomu u jednoduchých pohonů.

 • Vysoká provozní rychlost a zrychlení - většina uživatelů strojů s vodním paprskem je přesvědčena, že se jedná o pomalá zařízení, která nejsou schopna vysokorychlostního obrábění. Technologie vodního paprsku se však vyvíjí tak rychle, že je třeba tato tvrzení přehodnotit. Tenké a relativně měkké materiály, jako je hliník, keramika atd., lze dnes řezat mnohem rychleji než před pár lety a omezení řezné rychlosti často nesouvisí s technologií vodního paprsku jako takovou, ale vyplývá z omezených možností řídicího systému a pohonů. Stroje KIMLA jsou proto vybaveny řešením, které umožňuje dosáhnout pracovní rychlosti až 0,5 m/s a mnohonásobně tak zvýšit účinnost řezání, zejména u tenkých materiálů.

 • Pevná prostorová konstrukce vany a samonosná konstrukce - hlavní geometrická koncepce těla strojů s vodním paprskem se v zásadě dělí na dvě varianty - monolitická řešení a ta, kde vana s roštem a materiálem nejsou mechanicky spojeny s polohovací hlavou. Někteří výrobci tvrdí, že oddělení vany od koordinačního systému s hlavicí má pozitivní vliv na zpracování, protože se nepřenášejí nežádoucí vibrace. Pokud se však nějaké vibrace objeví, řezací hlava a řezaný materiál by se měly pohybovat společně. Takové řešení nastává v monolitickém provedení, ve kterém je souřadnicový systém namontován na vaně. Mezi těmito prvky pak nedochází k relativnímu pohybu, což má pozitivní vliv na přesnost obrábění. Společnost KIMLA nabízí obě možnosti, ale inklinuje spíše k monolitickému řešení. 

Dalším aspektem je výsuvné rameno nebo brána, není však pochyb, že brána nesená na obou stranách nezávislými pohony je lepším řešením a i ty firmy, které primárně aplikovaly výsuvné rameno od takových řešení nakonec ustupují.

 • Pohodlný pohyblivý ovládací panel - stroje KIMLA jsou vybaveny mobilním ovládacím panelem, kterým lze pohybovat v rozsahu několika metrů, což umožňuje pohodlné ovládání stroje.

 • Žárově pozinkovaná vana - stroj s vodním paprskem je nákladný, měl by proto vydržet mnoho let. Písek a voda poškodí i ten nejkvalitnější lak a stroje, které jsou ošetřené pouze nátěrem, vypadají po několika letech používání staře, jsou zkorodované a otlučené. Stroje KIMLA jsou před nátěrem žárově pozinkovány, což zajišťuje hluboký průnik zinku a tím poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi.

 • Povrchová úprava z nerezové oceli - některé prvky jsou navzdory galvanizaci zvláště náchylné na poškození, jsou proto dokončovány nerezovou ocelí, která vypadá esteticky i v extrémních podmínkách.

 • Všechny pohony chráněny proti vodě - voda a písek jsou ve strojích s vodním paprskem všudypřítomné, což vystavuje hnací prvky a lineární ložiska poškození. Všechny pohony jsou proto chráněny proti přímému vystavení těmto faktorům.

 • Airbag - stroje s vodním paprskem jsou hlučné. Proud vody vytváří i na malou vzdálenost, kterou urazí z trysky k materiálu (asi 2 mm) velký hluk. Stroje KIMLA s vodním paprskem jsou proto vybaveny výtlačnými komorami (airbagy), které umožňují zvednout hladinu vody po dobu řezání a následně ji snížit za účelem odstranění materiálu. Proces zvyšování hladiny vody trvá několik sekund a poskytuje větší pohodlí také tím, že eliminuje rozstřikování.

 • Nezávislý externí chladicí systém - čerpadlo je vybaveno externím systémem chlazení oleje, který umožňuje umístnění výměníku tepla např. mimo budovu, což snižuje hluk a nároky na prostor.

 • 4,1 l/min při 50 HP a 4150 barech - většina čerpadel 50 HP s tlakem 4150 barů má výkon 3,8 l. Díky moderní konstrukci čerpadla dosáhl Accustream výkonu 4,1 l/min.

 • Moderní tlakový zesilovač se symetrickým těsněním - vysokotlaké válce mají stejná těsnění na aktivní i pasivní straně, což snižuje sortiment součástek při výměně těsnění.

 • Válce bez závitu - čepy - většina tlakových zesilovačů má drahé a nepraktické závitové válce, které se často spékají, což vede k nutnosti výměny nejen válců, ale i prvků s nimi spolupracujících těles, čímž se zvyšují provozní náklady. Čerpadla Accustream používají čepy a válce bez závitu. V případě poškození jsou takové čepy velmi levně a snadno vyměnitelné.

 • Válce většího průměru - válce mají silnější stěnu, která zvyšuje jejich odolnost proti opotřebení a životnost.

 • Trysky 0,040 a trubky 0,014 (1,016 mm) - u strojů KIMLA s čerpadly Accustream 50 HP lze použít trysky až 0,014 (0,36 mm) a směšovací trubky 0,040 (1,016 mm). U menších čerpadel lze použít pouze trubky do 0,030 (0,76 mm), čímž se snižuje produktivita.

 • Stůl vyrobený z pozinkovaných ocelových pásů (bez roštu na plošině) - u strojů s vodním paprskem leží řezaný materiál na speciálním roštu, pod kterým je voda odvádějící energii vodního paprsku. Při řezání materiálu dochází také k řezání roštu. Pro tyto účely se často používá plošinová mřížka, která se však kvůli její malé tloušťce rychle ničí a je třeba ji často vyměňovat. Stroje KIMLA s vodním paprskem jsou vybaveny segmentovým roštem tvořeným vysokými pásy pozinkované oceli, který zajišťuje vysokou odolnost a možnost výměny jednotlivých žeber.

 

Kontaktujte odborného poradce

 

Příklady konfigurací:

KONTAKTY