Univerzální CNC plotry 

Univerzální CNC plotry KIMLA slouží k řezání oscilačním nebo tažným nožem. Všechny plotry jsou vybaveny aktivním nožem ovládaným servopohony. Stroje s oscilačními noži mohou být vybaveny pneumaticky nebo elektricky poháněnou hlavou. Pneumatické hlavy jsou vysokofrekvenční a umožňují dosáhnout velmi vysokých rychlostí posuvu u měkkých materiálů. Pneumatické hlavy se používají pro vysoce účinné obrábění pěnových materiálů s malou hustotou.

 

Pro zpracování tvrdších materiálů s vyšší hustotou, jako jsou například těsnící materiály vyztužené síťovinou a ocelovým plechem, doporučujeme elektrické hlavy, které díky použití dvou servomotorů disponují velmi vysokým výkonem. Jeden servopohon slouží k nastavení úhlu nože a druhý k pohonu oscilačního pohybu. Jedinečného výkonu hlavy lze dosáhnout za použití motoru 0,4 kW, což umožňuje zpracování různých materiálů, dokonce i těch, které byly dříve považovány za nevhodné pro řezání plotrem.

 

Jak testovat CNC stroje?

ČTĚTE V ČLÁNKU

 

Univerzální frézy nachází uplatnění i při jednovrstvém nebo vícevrstvém řezání tkanin. K fixaci materiálů se používají podtlakové nebo vakuové stoly rozdělené do sekcí, což umožňuje práci na více pracovních plochách.

Všechny stroje jsou vybaveny ovládacími panely s průmyslovým řídicím počítačem a příslušným softwarem. Software umožňuje kromě řízení stroje také přípravu dráhy nástroje a provedení optimálního rozložení (nesting). Díky tomu lze materiál maximálně využít a to jen s velmi krátkou dobou přípravy.

 

 

 

 

Kontaktujte odborného poradce

 

Příklady konfigurací:

KONTAKTY