Spolupráce se SŠTE Olomoucká v Brně

Za účelem propagace značky CNC strojů KIMLA a zvýšení povědomí o jejich unikátních technologiích jsme navázali spolupráci se SŠTE Olomoucká v Brně. Jako první ze série plánovaných akcí jsme uspořádali exkurzi do výrobního závodu KIMLA. Studenti druhého ročníku oboru Obráběč kovů strávili celý den přímo ve výrobním procesu strojů v Polské Čenstochové, společně s obchodníky a techniky KIMLA.

Během exkurze si žáci nejen prohlédli výrobní proces strojů, jejich rámy a použité technologie, které jsou unikátní a jinde se výrobně nenajdou (například vlastní magnetické lineární pohony strojů), ale také si sami vyzkoušeli programování v řídicím systému KIMLA. Po ukončení exkurze jsme společně obědvali a studenti obdrželi dárek jako drobnou pozornost.

Exkurze byla velmi dobře přijata a plánujeme pokračovat v podobných vzdělávacích aktivitách, abychom i nadále zvyšovali povědomí o nejmodernějších strojích. KM CNC s.r.o., jako výhradní distributor KIMLA, finančně hradil celou akci.