CASE STUDY

Stáhněte si případovou studii

 

DIOMETAL PRO s.r.o., je ryze česká firma, sídlící v jihočeské Sušici v prostorách bývalé pekárny. Během krátké doby se tato společnost etablovala mezi TOP 2 dodavatele dílů předního výrobce kolejových vozidel v České republice. V rozhovoru s vedením firmy jsme se zaměřili na cestu této dynamické společnosti od externí kooperace pálení plechů k investici do vlastního vláknového laseru a rozvoji kompletní divize plechotváření.

 

Společnost byla založena v roce 2014 se zaměřením především na přesné CNC obrábění, svařování, lisování a ostatní zakázkovou kovovýrobu včetně povrchových úprav. Hlavní výrobní program společnosti spočívá už od založení ve výrobě dílů a svařovaných celků pro kolejová vozidla, části strojů a průmyslových zařízení, pro která disponují řadou certifikací, včetně aktuálně dokončované certifikace lepení částí kolejových vozidel dle normy DIN 6701.  

Na ploše 5 000 m2 DIOMETAL PRO provozuje v současné době 4 divize. Historicky první z nich – obrábění se velmi rychle rozrůstala a posloužila tak následně jako zdroj kapitálu pro investice a rozvoj dalších divizí, konkrétně plechotváření, svařování a lepení s montáží. Nyní zde pracuje 45 zaměstnanců (7 technickohospodářských pracovníků a 38 osob na dílně). Stejně jako většina strojírenských firem se DIOMETAL PRO potýká s nedostatkem kvalitních pracovních sil, který se snaží úspěšně řešit spoluprací s odbornými školami v regionu.

Jedním z důvodů zřízení vlastní divize plechotváření byla vysoká poptávka po plechových dílech. Firma dokázala vždy vyhovět požadavkům zákazníků prostřednictvím kooperací, ale často se potýkala s problémy ohledně termínů dodávek a zejména kvality finálních výrobků. „Bohužel termíny dodávek z kooperací byly extrémně dlouhé a nespolehlivé. Několikrát se stalo, že jsme díly dostali i s měsíčním zpožděním, a navíc ve špatné kvalitě. Naši zákazníci tak byli nespokojeni“, konstatuje vedoucí výroby Karel Wolf jako důvod pro rozhodnutí pro investice do vlastních strojů v oblasti plechotváření. 

 

Setkání se značkou KIMLA na MSV

První reálné pokusy o nákup laserového stroje proběhly v roce 2018, ale investice ztroskotala na financování, protože (tehdy) malé firmě s krátkou historií a malým obratem banky nebyly ochotné poskytnout potřebný kapitál. Investice se na nějakou dobu odložila.

S rozšiřováním výroby v obrobnách se zvyšovaly i požadavky na plechotváření. V roce 2019 spustila DIOMETAL svařovnu a certifikovala systém svařování dle norem ČSN EN ISO 3834-2, ČSN EN 15085-2 v klasifikační úrovni CL2 a splnila požadavky předpisu ČD V95/5 na CL1, v roce 2021 posunula drážní normu na klasifikační třídu CL1 a obdržela osvědčení o způsobilosti dodavatele ve smyslu předpisu ČD V6/2, s rozvojem svařování požadavky na plechové vstupy výroby tak ještě narostly. Proto se na konci roku 2021 DIOMETAL rozhodl znovu zvážit investici do řezacího laseru. Informace sbírali na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde firmu oslovila expozice KM CNC – českého distributora CNC strojů KIMLA. O zavedených dodavatelích technologie už mělo vedení poznatky z předchozích jednání, jak ale sdělil spolumajitel společnosti Tomáš Šíma „Značka KIMLA nás oslovila svým technickým řešením, rychlostí a kvalitou zpracování. Přestože byl původně zvažován nákup laserového stroje od jiného dodavatele, byl tento plán zavržen, protože konkurenční stroj byl příliš robustní a měli bychom zásadní problém s jeho manipulací při instalaci.

Důležitým faktorem pro výběr laseru KIMLA byly i náklady na vybavení stroje. „Základní cena jiných výrobců je sice přijatelná, ale s ní jdou velké příplatky za další funkce, které jsou potřeba pro provoz stroje“, podotkl pan Šíma. KIMLA však nabídla stroj vybavený vším potřebným již ve standardu, a tak DIOMETAL pořídil pouze automatickou výměnu trysek a dělené šuplíky. Firma navíc investovala do vlastního jeřábu pro manipulaci s plechy (automatický nakládací a vykládací systém nebyl vhodný kvůli omezenému prostoru).

 

Velkou výhodou u KIMLY bylo také to, že v základní ceně stroje je zahrnutý i software a uživatelská licence, zatímco u jiných výrobců se jedná o stotisícové náklady navíc.

Před samotnou objednávkou stroje se uskutečnila návštěva s distributorem KM CNC v Polsku, kde proběhlo testování vlastního materiálu DIOMETALU. Při testování se zaměřili především na rychlost výroby, která by umožnila nastavit cenovou politiku. Ve srovnání s dosavadní spoluprací zjistili, že dodavatelé buď příliš zvyšují své marže, nebo mají stroje s extrémně pomalým výkonem. DIOMETAL dokázal díky laseru KIMLA dosáhnout až pětinových nákladů na výrobu ve srovnání s kooperací.

 

6kW vláknový laser KIMLA PowerCut byl do provozu uveden v říjnu 2022

S investicí do vláknového laseru, ohraňovacích lisů a brusky je divize plechotváření kompletní a naprosto soběstačná pro realizaci zakázek.

Díky vlastní výrobě DIOMETAL získal kromě snížení nákladů také významnou flexibilitu v dodacích termínech. Při kooperaci s externími partnery bylo nezbytné počítat s dodací lhůtou přibližně 3 měsíce. Díky vlastní výrobě jsou nyní schopni dodržovat přislíbené termíny, což je zásadní změna oproti minulosti, kdy se často opozdili i o měsíc. „Občas se stane, že zákazník požaduje rychlé dodání páleného hraněného dílu. V takových situacích jsme teď schopní vyrobit a doručit takovou položku do 2-3 dnů, za předpokladu, že je k dispozici potřebný materiál“, potvrzuje pozitivní zkušenost pan Wolf.

Návratnost investice do vláknové laseru se očekává do 3 let při objemu zakázek, který existoval v době pořizování laseru. Nicméně současný objem zakázek je trojnásobný, což znamená, že návratnost investice je ještě rychlejší.

 

Vlastní řídicí systém KIMLY nebyl pro operátory překážkou

KIMLA má vlastní software, jehož ovládání si vyžádalo určitou adaptaci obsluhy, ale zaměstnanci se rychle přizpůsobili. Hlavním nedostatkem byl počáteční překlad (CZ-PL-EN), což bylo vyřešeno pomocí aktualizace softwaru, která proběhla přibližně po 3 měsících od nasazení. Stroj je připojený k síti a systém sám nabízí aktualizaci softwaru, čímž se minimalizují případné obtíže. Následovalo nastavení řezných parametrů stroje a dodatečné školení techniky KM CNC s polskou technickou podporou. Všechny záležitosti byly pečlivě zdokumentovány a většina problémů byla vyřešena během jediného dne.

„Výhodou tohoto softwaru je i to, že soubory .dxf může eventuelně opravit sama obsluha přímo na řídicím panelu laseru. Není tak nutné s každou změnou čekat na úpravu v počítači programátora, který nemusí být vždy dostupný.“ Doplňuje pan Wolf.

Plány do budoucna

Jednou z největších výzev, kterou plánuje DIOMETAL PRO řešit, je rozšíření vlastní výrobní plochy s cílem zvýšit kapacitu a přizpůsobit se rostoucí poptávce. Součástí strategie rozvoje je také navýšení provozních směn na stávajících strojích, což umožní optimalizaci jejich využití a zvýšení výrobní efektivity.

Dalším cílem DIOMETAL je rozšíření třískové obrobny. Tímto krokem si firma slibuje rozšířit své schopnosti v oblasti přesného obrábění a nabídnout zákazníkům ještě širší spektrum služeb. Paralelně s tím je nezbytné průběžně obnovovat a modernizovat existující strojový park. Kromě toho se plánuje také rozšíření vozového parku, aby firma byla schopna zajišťovat logistiku a doručování zákazníkům rychleji a efektivněji.