CASE STUDY:

Erwin Junker Grinding Technology a.s.: Inovativní firma rozšiřuje své technologie a investuje do nového vláknového laseru.

 

JUNKER je významným hráčem na trhu už od roku 1962, kdy jej v německém Nordrachu založil majitel Erwin Junker. Firma je světovým výrobcem CBN vysokorychlostních brousicích strojů. Téměř 1 200 pracovníků po celém světě zajišťuje technologický náskok společnosti. Všichni renomovaní výrobci automobilů, jejich dodavatelé a výrobci nástrojů spolu s dalšími odvětvími spoléhají na inovativní koncepty broušení od firmy Junker.

V České republice působí čtyři závody ze skupiny Junker Mělník, Holice, Čtyřkoly a Středokluky.

Výrobní závod v Mělníku, který se dnes rozkládá na 14 000 m2 a zaměstnává více než 300 zaměstnanců, se stal hlavním výrobním závodem ve výrobě dílců a v montáži hlavních skupin všech typových řad strojů JUNKER. Další závody v rámci české entity ve Středoklukách a Čtyřkolech se specializují na finální montáž podskupin s částečným opracováním vyráběných dílů. Závody v Holicích a Nordrachu zajišťují konečnou montáž strojů, včetně přejímky strojů se zákazníky.

Výběr technologie vláknového řezání

Vedoucí výroby, pan Lukáš Vedlík, prozradil hlavní motto investice do nové technologie: „Dlouhodobým cílem společnosti JUNKER je „být vždy o několik kroků před konkurencí“. S tím souvisí i důraz na neustálý rozvoj technologií, které musí být montážně a výrobně produktivní.

Investice do vláknového laseru KIMLA LS2040 s výkonem 4 kW umožnila svařovně výrazně inovovat výrobní procesy a dosáhnout vyšší produktivity a efektivity. Dříve používaný plazmový řezací stroj PIERCE RUM2500P sice dokázal komponenty vypálit, ale ty vyžadovaly následně velké úsilí a další potřebné technologie v apretování, slešťování, vrtání, svařování a značení. S cílem eliminovat a zkrátit tyto další operace se firma rozhodla investovat do nové technologie vláknového laseru.

CNC laser umožňuje svařovně vypalovat dílce bez dalších navazujících operací. Výsledkem jsou čisté a přesné výpalky, které již není nutné dále apretovat a vyvrtávat. To znamená, že dílce je potřeba dále pouze ohýbat a závitovat, a poté rovnou předat do svařovny. Srovnání časů práce na plazmovém stroji a na řezacím laseru ukázalo, že čas práce na laseru se výrazně zkrátil u jedné tabule plechu z cca 2 hodin na pár minut. A kvalita výpalků z laseru je nesrovnatelná.

Laser rovněž pomohl řešit problém s personálem. Laser pracuje stejně jako plazma v jednosměnném provozu, ale nevyžaduje obsluhu při následujících operacích. Díky produktivitě laseru není nutné dílce vyrábět předem, ale v potřebném taktu pro následnou operaci svařování. Díky tomu, tak JUNKER snížil provoz z dvousměnného na jednosměnný. Pracovníci se přesunuli v rámci firmy na jiné činnosti.

Laser KIMLA umožňuje nejen díly vypálit a vyvrtat, ale zároveň i značit tyto dílce v jednom kroku.

 

Dalším vítaným efektem investice do nové technologie je také optimalizace skladových zásob. Dílce již není nutné vyrábět na sklad, výroba se přizpůsobila moderním přístupům „just-in-time“, a to nejen pro samotné stroje, ale i pro servis, jehož poptávku je tak možné uspokojit na počkání.

 

Přechod na nový software není překážkou

Pálicí program z plazmového stroje nelze přímo přenést na laser KIMLA, protože mají odlišné tolerance rozměrů. Na plazmovém stroji byla tolerance ± 3 mm, zatímco na laseru je tolerance v řádech tisícin. Bylo proto nutné vytvořit nové programy. V současnosti se provádějí korekce tam, kde je odlišná odchylka. Nicméně, tyto odchylky lze snadno upravit a nastavit si požadované tvary. „Se softwarem KIMLA nebyly žádné problémy, jedná se o jednoduchý systém, který je možné formou opcí dále rozvíjet.“ uvedl Michal Bělín, vedoucí pracovník svařovny.

Pokud jde o možnost úprav řezání přímo na řídicím panelu stroje KIMLA, společnost se zatím s touto situací nesetkala. V současnosti je tým programátorů kapacitně posílen, protože výroba produkuje několik set druhů dílců. Na řídicím panelu KIMLA tak probíhají pouze menší korekce, jako je gravírování.

 

Faktory výběru vhodného CNC vláknového laseru

Samotný výběr nového stroje pro kusovou výrobu probíhal, dle Lukáše Vedlíka dlouhodobě: „Oslovili jsme několik konkurenčních firem včetně menších výrobců. Klíčovou otázkou bylo, který stroj je nejvhodnější pro naši specifickou výrobu. Naším cílem bylo pořídit stroj, který je technicky pokročilý, schopný dodržovat geometrické parametry a který by vytvářel hotové výrobky bez nutnosti dalších operací“. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně oslovili různé výrobce a mezi nimi byla vybrána právě značka CNC strojů KIMLA.

Zástupci JUNKER navštívili s distributorem strojů KIMLA, firmou KM CNC, výrobní závod v Polsku, kde si prohlédli výrobu laserového stroje, aby získali představu o moderní výrobní technologii, včetně stabilního monolitického základu stroje. Důležité nebylo pouze pořídit kvalitní stroj, ale mít také jistotu, že bude k dispozici servis a možnost oprav. To byl rozhodující faktor pro rozhodnutí investovat do stroje dodávaného společností KM CNC, která zajišťuje kromě samotného prodeje a dopravy stroje také odborný servis, opravy a dodávky náhradních dílů. KM CNC garantuje nejen servisní dostupnost, ale také další body nad rámec běžného servisu, jako je možnost repasování nejdražší součásti stroje – laserového zdroje – prostřednictvím výměny.

Poměr mezi kvalitou, cenou stroje a dostupností náhradních dílů byly dalšími důležitými faktory při rozhodování. KIMLA byla konkurenceschopná nejen v samotné nabídce servisu, ale také cenově. I když i jiné značky nabízejí servisní podporu, KIMLA byla v této oblasti cenově dostupnější. Společnost JUNKER nemá problém s využíváním různých dodavatelů servisu pro své stroje. Klíčová je rychlost a kvalita servisu, protože výroba si nemůže dovolit dlouhé odstávky. Důležitá je tedy záruka rychlého servisního zásahu, a v tomto ohledu je výhodou i geografická blízkost výrobního závodu KIMLA.

Instalace nového stroje proběhla bez problémů. Nastavení laseru trvalo asi 1 den a zprovoznění stroje se uskutečnilo do 3 dnů, včetně testování prvního pálení a potřebného školení. První část školení proběhla přímo v Polsku během 3 dnů. Následně společnost KM CNC provedla další doškolení přímo v Mělníku. Veškeré dotazy a připomínky bylo možné operativně řešit s vedoucí servisu KM CNC.

Je zjevné, že ve výrobním závodě Erwin Junker Grinding Technology a.s. v Mělníku je rozvoj technologií a výrobních procesů důkladně promyšlen. Vše se vzájemně propojuje s cílem zrychlit a zlepšit stroje pro koncové zákazníky, stejně jako zvýšit kvalitu výrobního prostředí a zjednodušit pracovní postupy pro samotné zaměstnance.